U centru kruga

Krug je prvi geometrijski oblik koje dete počinje da crta. Svuda oko nas možemo videti oblik kruga, kako na predmetima koje imamo u našoj neposrednoj blizini, tako i u prirodi.

Krug nema početak, nema kraj, nema uglove, nema stranice. Baš zato su ljudi u njemu oduvek videli simbol jedinstva, odnosno sjedinjenja i beskončanosti. On je potencijal, iz njega sve kreće i u njega se na kraju sve vraća.

Jung govori o krugu kao simbolu Jastva. Cilj procesa samostvarenja ili individuacije je dostizanje Jastva koje simbolizuje jedinstvenost i celovitost ličnosti.

Jung je u radu sa svojim pacijentima kao vid terapije koristio crtanje mandale. Mandala u prevodu znači ,,ono što okružuje centar”.

Verovao je da je to način na koji simbolično može da se pronađe put kroz spoljašnji haos i da se ponovo uspostavi veza sa svojim centrom. Tokom crtanja mandale primetio je da su njegovi pacijenti postajali opušteniji i fokusiraniji.

Simbol Jina i Janga je ustvari isto krug koji u sebi nosi podjednaku snagu muške i ženske energije, predstavlja ekvivalent dualnosti koja teži ujedinjenju.

Krug se smatra i zaštitom. U starim kulturama ratnici bi crtali krug oko sebe pre bitke kako bi se zaštitili od zlih sila. Ideja kruga se realizuje u čitavom nizu obreda pomoću predmeta kružog oblika (prsten, venac …) ili radnji (igranje kola, okretanje slavskog kolača …).

U astrologiji se krugom sa tačkom u sredini predstavlja Sunce. Sunce je središte i najvažnije mesto horoskopa, to je centar individualnosti i razvoja osobnosti pojedinca, ostvarenje njegovog kreativnog potencijala.

Jedan od načina brzog centriranja je upravo vizualizacija kruga. Kada želimo da se osetimo mirno i spokojno, da smirimo svoje misli i emocije, da se osetimo vitalnije i više u kontaktu sa sobom, da osetimo čvršće tlo pod nogama, ova vežba nam može biti od pomoći. Nekada može biti dovoljno samo par minuta povlačenja u lični unutrašnji krug kako bismo osetili smirenje.

Prednost ove vežbe je što je jednostavna, možemo je primeniti bile gde i u bilo kojoj situaciji. Potrebno je samo da zamislimo da se nalazimo u centru jednog kruga čiji poluprečnik je određen dužinom naših ispruženih ruku. Možemo, ako smo u situaciji, da širom i ispružimo ruke kako bismo mogli da pojačamo taj osećaj. Vizualizujmo da stojimo u centru kruga koji se nalazi na zemlji ili nekoj drugoj podlozi. Posmatrajmo i sve eventualne teškoće koje nam se javljaju u toku te vizualizacije. Da li se krug nalazi na zemlji ili lebdi oko nas, da li ima neku boju ili je transparentan, da li možemo da vidimo celu sliku ili samo neki deo kruga, kako se osećamo u toku ove vizualizacije, da li nam prija ili izaziva neke druge emocije … Što lakše možemo da vizualizujemo svoj krug to će efekti vežbe biti bolji. Ali ne odustajmo ako nam se u prvi mah ova vežba iz bilo kog razloga učini teškom ili zahtevnom. Budimo strpljivi i pokušajmo da svaki put vizualizujemo krug onoliko koliko možemo. Ovo je jedan od načina na koji možemo da komuniciramo sa našim podsvesnim.

Svi smo povezani u veći Krug života.

V.Dizni

Izvori:

 http://nadica-janic.blogspot.rs/

 www. simboli.rs

P. Kristal , Raskidanje vezanosti

Comments are closed.