Tri koraka stvaranja

Postoje tri koraka u procesu stvaranja.

girl-354579_1280

Prvi je pronalaženje pitanja, šta je to što želimo da stvorimo? Želja se može roditi iz uzbuđenja, silovite akcije, ali i iz tišine, spokoja koji ište da bude ponovljen. Nekad kontrast, odn. ono nasuprot nam može pomoći da jasno definišemo svoju želju. Upravo ono što nam smeta, što nam ne prija, pravilno shvaćeno može biti važan putokaz u otkrivanju onoga što želimo, čemu stremimo … Kontrast ovde možemo shvatiti i kao skup izbora ili opcija. Bezbroj mogućnosti koje postoje u jednom trenutku osnova su bogatstva stvaranja.

Do drugog koraka dolazi kad se dotaknu naša želja i mesto na kome se upravo sada nalazimo. Često između njih postoji neusaglašenost, nerazumevanje… Kao da želje žive u nekom imaginarnom svetu snova i da pristupajući u taj svet gubimo ono što zovemo realnost, sopstveno postojanje. To čini da naše želje i stremljenja krenu da se odvajaju u neke nedodirljive visine, a mi ostajemo prikovani u našoj svakodnevnici, predvidljivom i običnom… a jaz biva sve veći.

Treći korak je ono što zovemo ,,dozvoljavanje”. Možda smo naučili da samo deca maštaju i da zagledani u želje gledamo zapravo u zvezde svetlosnim godinama udaljene. Poverovati da je ono što nam je sada potrebno već tu, u nama samima znači jednu vrstu predaje, dopuštanja životu da živi kroz nas, kroz svaku našu ćeliju … Dopuštajući mi stvaramo.

Inspiracija
Vrhunac udruženog stvaranja
V.Dajer & E.Hiks

Comments are closed.