Radost

,,Radost diže. Radost nas iznutra otvara. Ona je punoća. Radost nas pokreće, ona animira. Radost se pokreće i sve vuče sa sobom. Pevamo s radošću. Ona nam ne dozvoljava da ostanemo skrštenih ruku. Uzimamo druge za ruku i sa njima počinjemo igrati, srećni započinjemo plesati.Radost je oprezna. U drugima ili u stvarima je osećamo kao svetleću energiju. Jer radost obasjava.Ona iskri u našim očima i na našim licima.

Svaka radost je radost življenja. Hrani se punoćom života i sreće. Zato nas povlači, nas i druge.

Zajedno sa tom uzburkanom energijom radosti takođe živimo i jednu tihu radost. Na primer, kada se radujemo radi postojanja drugih, kada im se radujemo takvima kakvi su. Tako se raduju roditelji svojoj deci. Tako se radujemo nekom uspehu kada nam stvari pođu za rukom.

Radost je kruna mudrosti. Na jednom dobroćudnom licu ona zrači i prati ljubav. Ona prati ljubav, dopuštajuću ljubav, ljubav koja u skladu dopušta životu da sledi svoj tok i sa njime i svemu što raste. Ova radost je usklađena sa životom. Ona je ostavila iza sebe velika očekivanja jer je zadovoljna… ”

Bert Helinger

balloon-1373161_1280

Radost ne pripada i ne možemo je posedovati. Energija radosti je nešto što je veće od svih nas. Možemo doneti unutrašnju odluku da joj se prepustimo i dopustimo da dopre do svake naše ćelije, da je živimo i kroz nju dišemo. Možemo da se otvorimo za nju, da je prihvatimo ali ne i osvojimo. Ona je slobodna i pravična. Svako ima pravo da je primi u svoj život, da se nahrani njenim nektarom i da je širi dalje. Ona nas obasjava svojom svetlošću i hrani svojom punoćom. Samo kroz stalno kretanje, pokrete primanja i davanja, radost može da cveta i da raste. Baš kao i ljubav.

Comments are closed.