Otvorena kapija

***

Svaki put kada stvorite prazninu u toku misli, svetlost vaše svesti postaje jača.

Svaki put kada prepoznate prazninu u toku misli, vi otvarate kapiju veličanstvenom carstvu tišine i prisustva.

Nas ne definišu naše misli, naše emocije, naše telo … mi možemo imati razne misli, doživljavati različite emocije, imati drugačija tela … al mi smo mnogo više od toga. Onda kada naše misli i naše emocije nisu primarne i kada se ne identifikujemo sa njima, tek tada možemo biti u stvarnom kontaktu sa sobom, svojom suštinom.

Lepota se pojavljuje u miru vašeg prisustva.

Kada ostavimo misli i emocije po strani, ulazimo u mirno i tiho stanje prisustva. U stanju prisustva moć naše svesti jača. Sve ono što smo dugo i uporno odbacivali, ne prihvatali, postaje okupano sjajnim snopovima više svesti. Naša čula se bude, naše opažanje postaje čisto i precizno. Posmatramo, dodirujemo, osluškujemo, prepuštamo se ukusima i novo otkrivenim mirisima … stupamo u veličanstveno carstvo tišine. Na ovaj način možemo naše biće u svakoj napornoj, užurbanoj i iscrpljujućoj situaciji vratiti na svoju polaznu tačku, na mesto odakle može nanovo biti stabilizovano, osnaženo i ukorenjeno.

Osluškujte tišinu između i ispod reči. Osluškivati tišinu gde god da se nalazite jednostavan je i direktan način da postanete prisutni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Držite kapiju otvorenu.

Inspiracija: Moć sadašnjeg trenutka, E. Tol

Comments are closed.