Ples na talasima

Jedna od osobenosti kreativnog življenja je i naša fleksibilnost odn. spremnost da se pustimo i predamo životu i u talasu samog prepuštanja oblikujemo, spram ogromnog prostranstva kojim smo nošeni i u skladu sa svojim stremljenjima i suštinom. Ovde govorimo o otvorenosti prema životu, prema onom što nam različita iskustva donose i svojom neposrednošću bacaju pred nas. Kucajući na vrata našeg unutrašnjeg Bića neumoljivo nas pozivaju da promenu prihvatimo, da je obgrlimo i dopustimo da nas izmesti sa starog i poznatog. Jer život je neprekidan niz plesnih koraka, nekad po poslednjoj modi, automatski izvođenih po koreografiji koja je davno naučena, a nekad pokret spontano nastao iz same naše nutrine. Svi smo mi plesači naših života, jedinstvenih i nepredvidivih. U ovom plesu nije bitno da li smo na prvoj liniji, već naša umešnost balansiranja na žici dok gledamo pravo ispred u ono što zovemo naš Život.

more4

,, Kada pratimo pokrete duše, možemo da primetimo kako različiti ljudi imaju različite navike duše. Zapažamo da postoje ljudi čija je duša veoma gipka, te oni poput iskusnih surfera ili skijaša klize kroz mene duše, u trenutku se prilagođavaju talasima ili snegu. Neke duše majstori su gipkosti i fluidnosti i bez napora ostaju u ravnoteži, brzo se prikljanjajući toku života. Takvi ljudi plešu sa svojom radošću ili plaču sa svojom tugom i više ili manje ostaju u ravnoteži i u situacijama dobitka, kao i gubitka.”

Hanter Bomon
Duša kao dimenzija iskustva

Comments are closed.