O individualnoj psihoterapiji

chair-945412_1280

Svaki čovek nosi u sebi potencijal za rast i isceljenje. Ipak, u nekom trenutku života se desi zastoj, čovek se suočava sa različitim teškoćama i problemima koji počinju da ometaju njegovo funkcionisanje i potrebna mu je pomoć. Obraćanje psihoterapeutu predstavlja jedan od načina suočavanja sa situacijom koja je teška i prihvatanje odgovornosti za sopstveni život kao i zdravu potragu za kvalitetnijim i punijim življenjem. Uloga psihoterapeuta je da pomogne klijentu da sagleda jasnije svoju situaciju, da sazna kako on u tome učestvuje i da ga podrži u eksperimentisanju sa pronalažanjem novih rešenja.

 

Individualna psihoterapija podrazumeva susrete klijenta i psihoterapeuta u toku jednog vremenskog perioda. Optimalna učestalost susreta je jedanput nedeljno, mada je moguć i drugačiji ritam u zavisnosti od procene i zajedničkog dogovora. Jedan susret traje 50 minuta. U zavisnosti od kompleksnosti problema zbog kog klijent dolazi kod psihoterapeuta, može se raditi psihološko savetovanje ili psihoterapija. Psihološko savetovanje je usmereno na zajedničko traganje za rešenjem konkretnog problema manjih razmera i traje kraće (do 10 susreta). Psihoterapija omogućava dublje sagledavanje teškoća sa kojima se čovek sočava u različitim oblastima života koje značajno utiču na njegovo svakodnevno funkcionisanje i osećanje zadovoljstva. Stoga, ona traje duže.

Comments are closed.

↓ More ↓