O grupnoj psihoterapiji

19Grupa pomaže da se svi nevesni, neurotični mehanizmi pojedinca razotkriju, u atmosferi podrške i sigurnosti, da se suočima sa samima sobom, ; svi člamovi grupe su svedoci promene – oni istovremeno svedoče o našim starim navikama i mehanizmima, ali su i podrška novim načinima našeg postojanja. Grupa je mesto gde možemo sebe isprobati u novim načinima funkcionisanja, bez straha, podržavajući nas da se pokažemo i u stvarnom životu.

Rad u grupi omogućava učesnicima da otkrivaju i izražavaju svoja osećanja i reakcije, da uvežbavaju nove načine uspostavljanja odnosa sa drugima, da daju i primaju podršku za svoja „putovanja“ u nepoznato. Jedan od najvećih benefita grupnog rada jeste fidbek koji članovi grupe daju jedni drugima. Jedan običan komentar o uticaju koji pojedinac ima na svoje okruženje (fidbek koji nam član grupe može dati) može imati veliku snagu.

 

Rad u terapijskim grupama je specifičan vid psihoterapije. Potrebno je vreme da bi se jedna grupa formirala. Zbog toga je važno da se susreti održavaju u unapred dogovorenim vremenskim razmacima što omogućava kontinuitet i razvoj identiteta konkretne grupe.

Comments are closed.

↓ More ↓