O Grupi za kreativno traganje

Grupa za kreativno traganje obuhvata niz kreativno-iskustvenih radionica koje su namenjene ličnom rastu i radu na sebi. Na svakoj radionici se na različit način podstiče kontakt sa unutrašnjim sadržajima a učesnici bivaju podržani da doživljeno izraze na kreativan način (crtež, pokret, priča, boja …).

Namenjena je svima koji su zainteresovani da …

  • istražuju svoje unutrašnje prostore,

  • proširuju polje svoje svesnosti,

  • osvetljavaju različite aspekte svoje ličnosti,

  • bude svoj kreativni potencijal,

  • obnavljaju kontakt sa svojim unutrašnjim detetom …

Radionice su tematske i održavaju se u grupama do 10-12 učesnika. Grupa je otvorenog tipa i učešće na jednoj radionici ne obavezuje dolazak na naredne radionice. Svaka radionica traje tri sata i namenjena je starijima od 18 godina.

Tek podržani u onome što jesmo, možemo da živimo sa punoćom i zadovoljstvom.
 

Comments are closed.

↓ More ↓