Koji deo sebe hranite?

,,… Rekao sam ti da me možeš zamisliti kao svu pozitivnu energiju, ikada emitovanu. Zbog toga se napajam i hranim istom takvom energijom. Znače mi dobra dela, ali i dobre misli. Svako vaše dobro delo, svaka dobra misao, hrana su i energija za mene. Oni me čine jačim i snažnijim.

Šta je sa lošim delima i lošim mislima?

Oni su hrana i energija za negativnu energiju. Veliku negativnu energiju, koja je postojala, postoji i koja će ikada postojati. Mi smo kao dva različita pola. Kao plus i minus. Između nas postoji konstantna borba za prevlast. Snage su, još uvek, dosta uravnotežene. Kao što između nas postoji ta neprekidna borba između pozitivnog i negativnog, između dobra i zla, tako ona postoji i unutar svakog od vas. Unutar svakog pojedinca. …”

Ana Čović

Da li prepoznajete u sebi to mesto sa kog upravo sada mobilišete energiju, da li možete da ga osetite, vizualizujete …? Kakvo je to mesto, koji deo vašeg tela naseljava? Koliko vam je poznato, blisko … Tamo gde je energija tamo je i pokret, vibracija, treperenje … kuda vas taj pokret vodi? … Kom polu ste bliži … pozitivnom … spokoju, zadovoljstvu, zahvalnosti, radosti … ili negativnom … bolu, tuzi, nezadovoljstvu, slutnji …? Koji deo sebe hranite, koji deo živite … upravo sada? Osvešćivanjem ovog mesta otvaramo prostor za preuzimanje lične odgovornosti za korake koje činimo i puteve koje biramo.
Osvestiti znači osvetleti, a onda kada smo pustili svetlost da uđe, otvorili smo i vrata našem čistijem viđenju i prepoznavanju.

Kao što postoji u nama, tako postoji i izvan nas taj veliki, nepresušni izvor energije u koji možemo da zaronimo i da mu se prepustimo, sa verom i poverenjem. Postoje različita imena koja mu se pripisuju, al to su samo reči, nesavršene, spore i često neprecizne. Zato je važno prepoznati ga, u tišini, celim svojim Bićem …

cooks-842244_1280

Comments are closed.