Biografije

 

jaopet1Dragana Nikolić

završila psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a geštalt psihoterapiju diplomirala u Geštalt studiju Beograd kod dr Lidije Pecotić. Svoje profesionalno iskustvo sticala u školi, u radu sa decom i adolescentima, roditeljima i nastavnicima. Pohađala brojne seminarime koji se bave radom sa decom i adolescentima, tehnikama radioničarskog rada, prepoznavanjem i pružanjem psihološke pomoći u situacijama zlostavljanja. U toku svog rada organizovala i vodila brojne psihološke radionice sa decom i nastavnicima koristeći principe geštalt psihoterapije. Istovremeno radi sa klijentima u privatnoj praksi i u manjim grupama.

 

IMG Natasa

Nataša Dosevska

završila psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a geštalt psihoterapiju diplomirala u Geštalt studiju Beograd kod dr Lidije Pecotić. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom  sa smetnjama u razvoju, sa njihovim roditeljima. Učestvovala na brojnim seminarima i konferencijama iz ove oblasti, bila koautor i voditelj akreditovanih programa namenjenih stručnjacima koji se bave ovom tematikom. Istovremeno ima privatnu praksu u oblasti psihoterapije, radi sa klijentima individualno i u manjim grupama.

Prepoznajući da rad sa ljudima zahteva stalno traganje i proširivanje načina rada, pohađale smo brojne seminare i predavanja koja proučavaju energetsku stvarnost čoveka. Kao rezultat zajedničkih traganja rodila se ideja o Kući kreativnog življenja. I same koristeći kreativni izraz u svom životu – u uređivanju životnog prostora, u radu sa ljudima, podizanju dece, provođenju slobodnog vremena … i u međusobnoj razmeni ideja i doživljaja, otvorio se prostor Kuće kreativnog življenja kroz čije aktivnosti želimo da delimo svoju inspiraciju sa drugima.

 

Kuća kreativnog življenja predstavlja našu odluku da pratimo kreativnu silu u nama.  

Comments are closed.

↓ More ↓